Algemene Ledenvergadering 27-11-2018

Het bestuur nodigt de leden uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdag 27 november 2018 om 19.45 uur in de kantine bij ATV de Voorst in Marknesse.

 

AGENDA
1. Opening
2. Notulen van de jaarvergadering van 28 november 2017
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslagen:
– secretariaat
– penningmeester
– wedstrijd- en toernooicommissie (zie elders in dit bulletin)
– jeugdcommissie (zie elders in dit bulletin)
5. Kascommissie:
– verslag
– benoeming nieuwe kascommissie
6. Vaststelling begroting 2019
7. Bestuursverkiezingen:
* Vacant: jeugd
* Vacant: wedstrijd- en toernooicommissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Aranka Altena, secretariaat
Graag ontvangen wij namen van belangstellenden voor deze functie.
8. KNLTB-competitie
9. Toss / poldercompetitie
10. Energiekosten / offerte zonnepanelen
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

Na afloop van de vergadering worden de leden uitgenodigd om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje

Updated: 25 november 2018 — 14:57
Tennisvereniging A.T.V. 'De Voorst' © 2016 Frontier Theme