Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering                                                             

dinsdag 18 juni 2019       19.45 uur in de kantine van ATV de Voorst Marknesse

De vergaderstukken zullen u op de vergadering worden uitgereikt. Indien het aantal stemgerechtigde leden onvoldoende is voor het quorum, zal de vergadering om 19.45 geopend en gesloten worden. De tweede vergadering zal op dezelfde plaats en dag gehouden worden en begint om 20.00 uur.

Agenda

1.Opening

2.Mededelingen

3.Bestuursverkiezing

Het bestuur is nog steeds vacant voor het secretariaat sinds de jaarvergadering, statutair is aanvulling noodzakelijk. Graag ontvangen wij namen van belangstellenden voor deze functie.

4.Vorderingen uitvoering van verduurzaming clubgebouw.

Offerte en aanbesteding zonnepanelen en verwarming i.o.m. de  vrijwillige leden heeft meer tijd nodig gehad dan verwacht gezien de eisen van de BOSA subsidieregeling. De vereniging kan dit niet alleen en heeft hier ondersteuning voor nodig.

5.Samenwerking met de Stichting Sport en Faciliteitencentrum de Punt.

Verdere realisatie van de verduurzaming vraagt om samenwerking met de Stichting SVM    

De Stichting regelt het onderhoud en energiebeheer voor haar huurders van gebouwen en banen. Ook faciliteert zij bij overleg en aanvraag subsidies bij de overheid.  Er zijn financiële voorstellen voor de komende jaren waarop de penningmeester toelichting zal geven.   

Wij willen de vereniging via deze algemene ledenvergadering  vragen in te stemmen met deze samenwerking nu en in de toekomst.

6. Rondvraag

7.Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid na te praten bij een drankje.

Updated: 10 juni 2019 — 12:10
Tennisvereniging A.T.V. 'De Voorst' © 2016 Frontier Theme